Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Siedziba Domu Kultury i Biblioteki odebrana

Ilustracja do informacji: Siedziba Domu Kultury i Biblioteki odebrana
Zakończono prace związane z zadaniem pn. ,,Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej". Dzisiaj inwestycja przeszła odbiór końcowy. Warto przypomnieć, iż głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca dostępnego dla lokalnej społeczności, przeniesienie siedziby Domu Kultury SCKiW i Biblioteki Miejskiej do budynku dawnej placówki oświatowej.
Wykonawcą była firma MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna. Przebudowa byłej szkoły realizowana była w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.288.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 2.520.000,00 zł, wkład własny gminy to 768.000,00 zł.
 
Już niebawem odbiór przejdzie także nowy obiekt, który powstał przy Domu Kultury - Sala widowiskowo-teatralno-kinowa.
 
 
 

Postęp prac Klub Na Fali, Sława

Ilustracja do informacji: Postęp prac Klub Na Fali, Sława
Klub na Fali, Sława nabrał już właściwy kształt, teraz przyszedł czas na kolory. Już w tym sezonie będziemy mogli podziwiać ten okazały obiekt w pełnej krasie.
 
 
 
 

Kulturalna perła Sławy

Ilustracja do informacji: Kulturalna perła Sławy
Na dniach zakończy się niemal półtoraroczna budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej. Obiekt, powstający przy ul. Henryka Pobożnego to nowoczesne miejsce, które posiada scenę o powierzchni 80 m² oraz widownię na niemal 300 miejsc. Dodatkowo w jego wnętrzu powstały garderoby, szatnie, toalety dla gości, zaplecza socjalne, a także pomieszczenie obsługi sceny.
Realizacją inwestycji zajmuje się firma MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna. Wartość zadania, jakim jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym gminy.
 
W ostatnim czasie pracownicy firmy realizującej zadanie poświęcili dużo czasu na prace wykończeniowe we wnętrzu. Pojawiły się kinowe fotele, kurtyny oraz pełne oświetlenie sceniczne. Duże wrażenie robi szklany łącznik, który został wyposażony w elementy małej architektury i już niebawem będzie doskonałym miejscem do różnego rodzaju wernisaży czy też kulturalnych spotkań. Planowo w marcu obiekt ma zostać otwarty dla zwiedzających, a kulturalne serce Sławy zacznie bić na nowo w nowoczesnej i funkcjonalnej sali.
 

Nowa siedziba Domu Kultury i Biblioteki

Ilustracja do informacji: Nowa siedziba Domu Kultury i Biblioteki
Trwa zadanie ,,Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej". Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana w naszej gminie. Głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca dostępnego dla lokalnej społeczności, przeniesienie siedziby SCKiW, domu kultury i biblioteki publicznej do budynku dawnej placówki. Nowy budynek (sala widowiskowa), który powstaje tuż obok, zostanie połączony przeszklonym łącznikiem ze Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW. Całość stworzy spójny kompleks o funkcjach kulturalno-rekreacyjnych. Wykonawcą jest firma MPROJEKT
Sp. z o.o. z Leszna. 
Przebudowa byłej szkoły realizowana jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.288.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 2.520.000,00 zł, wkład własny gminy to 768.000,00 zł.
 
 
 
 

Ciąg pieszy do cmentarza

Ilustracja do informacji: Ciąg pieszy do cmentarza
Rozpoczęły się prace przy wykonaniu chodnika od wiaduktu do cmentarza komunalnego na ulicy Długiej w Sławie. Aktualnie trwa korytowanie pod trakt spacerowy, a także osadzanie betonowych krawężników wzdłuż jezdni.
Dzięki pozyskanym środkom w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 330 mb i szerokości 2 m. Ponadto powstaną przejście dla pieszych, powierzchniowe odwodnienie chodnika oraz oświetlenie hybrydowe.
Łączna wartość inwestycji, robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to 299.811,96 zł, z czego 212.118,48 zł to kwota dofinansowania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu własnego Gminy Sława.
 

Lipinki placem budowy

Ilustracja do informacji: Lipinki placem budowy
Po raz kolejny przyglądamy się postępom inwestycji realizowanej na terenie naszej gminy. Mianowicie rozbudowie drogi powiatowej nr 1011F Sława - Krzepielów. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone korytowanie, a także niezbędna do powstania ścieżki pieszo-rowerowej wycinka drzew rosnących w miejscu przebiegu trasy. Rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej, a nawierzchnia asfaltowa jezdni poddana została frezowaniu.
Przypomnijmy, iż Gmina Sława wsparła inwestycję powiatową kwotą 3.644.311.00 mln zł. To efekt porozumienia podpisanego przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę. Niestety bez wsparcia finansowego samorządu sławskiego powiat nie byłby w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia.
Jak wiadomo ten odcinek drogi powiatowej nr 1011F jest wyłączony z ruchu, a objazdy prowadzone są drogą wojewódzką nr 319 odcinek Stare Strącze - Krzepielów, drogą wojewódzką nr 278 odcinek Stare Strącze - Sława oraz drogą wojewódzką nr 318 - Sława/obwodnica: Rondo Lipińskie - ul. Okrężna (DW278) zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu".
Zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców wsi Lipinki, służb komunalnych i ratunkowych, transportu publicznego, dojazdu do przedsiębiorstw oraz obsługi budowy.
 
 
 
 

Sala widowiskowa na finiszu

Ilustracja do informacji: Sala widowiskowa na finiszu
Przy ul. Henryka Pobożnego w Sławie dobiega końca budowa innowacyjnego obiektu, który wkrótce zostanie udostępniony dla mieszkańców. Dla przypomnienia nowa sala posiada scenę o powierzchni 80 m² oraz widownię na 276 miejsc.
W budynku przeprowadzane są ostatnie prace wykończeniowe. Pracownicy skrupulatnie dopracowują detale, dbając o każdy aspekt, aby finalny efekt był perfekcyjny. Roboty mają zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność całego obiektu. Wszystko po to, aby miejsce kultury cieszyło wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę.
 
Całkowita wartość inwestycji, obejmująca budowę sali widowiskowo-teatralno-kinowej, wynosi 10.455.000,00 zł. Z tej sumy 7.200.000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego z Lubuskiego Funduszu Samorządowego, natomiast 3.005.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.
 

Umowa podpisana, powstanie nowy chodnik

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana, powstanie nowy chodnik
W sławskim magistracie Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła wraz ze współpracownikami spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "WITEK" z Głogowa. Podczas tego spotkania nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie chodnika na ulicy Długiej w Sławie.
Zgodnie z planem nowy ciąg pieszy o długości 330 mb i szerokości 2 m zostanie wybudowany od wiaduktu do cmentarza komunalnego. Ponadto powstaną przejście dla pieszych, powierzchniowe odwodnienie chodnika oraz oświetlenie hybrydowe. Zakończenie robót przewidziano najpóźniej do 3 czerwca br. Zadanie opiewa na kwotę 285.605,46 zł, na ten cel nasza gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg.
 

Zaczną w Lipinkach

Ilustracja do informacji: Zaczną w Lipinkach
Po Nowym Roku powinny ruszyć prace związane z przebudową drogi powiatowej Sława-Lipinki. Gmina wesprze tę inwestycję kwotą ponad 3,6 mln zł.
To efekt porozumienia podpisanego przez starostę wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę. Bez wsparcia finansowego samorządu sławskiego powiat nie byłby w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia. A ani mieszkańcom Lipinek, Krążkowa czy Krzepielowa... nie trzeba mówić, jak ważny to ciąg komunikacyjny. I w jak fatalnym jest stanie.
Całość ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Na ten cel powiat pozyskał 9,7 miliona zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat wschowski powinien zapewnić wkład własny i w tej kwestii konieczne było porozumienie z gminą. Burmistrz Cezary Sadrakuła i starosta Andrzej Bielawski podpisali je 23 listopada. Na jego mocy powiat zapewni 1,25 mln zł, a sławski samorząd 3,64 mln zł. Bez tego wsparcia inwestycja pewnie nie miałaby szans na realizację, a to w związku ze skromnym budżetem, jakim dysponuje powiat. Z drugiej strony nie można było pozwolić, żeby stracić ponad 13 milionów pozyskanych przez starostwo. Stąd decyzja władz gminy o wsparciu. Zresztą to nie pierwsza wspólnie realizowana inwestycja. Gmina dopłaciła także do remontu drogi w Starym Strączu.
Przetarg na drogę do Lipinek w formule zaprojektuj i wybuduj, wygrało głogowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Projekt jest już gotowy i trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia robót. Wykonana ma zostać jezdnia i ścieżka rowerowa o długości prawie czterech kilometrów. Począwszy od ronda w Sławie, kończąc przy wyjeździe z Lipinek w kierunku Krążkowa. Na terenie wsi zostanie przebudowana cała infrastruktura towarzysząca jezdni. I to właśnie we wsi ruszyć mają pierwsze prace. Użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż przebudową zajmie około roku.
 

Plac rekreacyjny doposażony

Ilustracja do informacji: Plac rekreacyjny doposażony
W piątkowy poranek pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu zamontowali urządzenia zabawowe na placu rekreacyjnym w Lipinkach. Niektóre z nich zostały przeniesione i ponownie posłużą dzieciom. Część natomiast została dokupiona w tym: dwa rodzaje huśtawek, bujak typu konik, karuzela oraz elementy siłowni plenerowej.
Zakup opiewa na kwotę 21.574,20 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Sława w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipinki. Wszystkie te elementy sprawiają, że nowy plac zabaw stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla dzieci w różnym wieku. Dzięki różnorodności sprzętu dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności, spędzać czas na świeżym powietrzu i czerpać radość z aktywności fizycznej.
 
1 2 3 4 5 6 ... 58

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku